logoBonn Center for Dependency and Slavery Studies (BCDSS) i Universitetit të Bonit në Gjermani ofron një program master dy-vjecar:

Bonn Center for Dependency and Slavery Studies (BCDSS) i Universitetit të Bonit në Gjermani ofron një program master dy-vjecar:

Programi “Dependency and Slavery Studies” synon t’u ofrojë studentëve një pamje të diferencuar të një sërë fenomenesh dhe konceptesh të varësisë dhe skllavërisë në kontekste të ndryshme kulturore dhe historike.

.
Programi “Slavery Studies” synon t’u ofrojë studentëve një këndvështrim të gjerë mbi kërkimin ndërdisiplinor mbi skllavërinë dhe fenomenet e ngjashme me skllavërinë në kohë dhe hapësirë, dhe shkon përtej këtyre duke prezantuar perspektivën më të gjerë të varësive të forta asimetrike.

.

Periudha e aplikimit për të dy programet është nga data 2 Maj deri në datën 31 Maj 2022.

Për më shumë informacion vizitoni faqen: https://www.dependency.uni-bonn.de/en