logoHapet thirrja për aplikime për aplikime për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për Javë Ndërkombëtare (International Staff Week), në Universitetin e Mariborit organizuar në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

Kliko, këtu