logoTrajnimi “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale”

Trajnimi “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale”, datë 12.05.2022 ora 11:00-14:00

Universiteti i Tiranës, fton personelin së bashku me studentët e UT-së të marrin pjesë në trajnimin “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale”, i cili do të zhvillohet më datë 12.05.2022 ora 11:00-14:00, me pjesëmarrjen e Dr. Blerina Hamzallari, Përgjegjëse në Departamentin e Sociologjisë dhe Dr. Brunilda Zenelaga lektore në Fakultetin e Shkencave Sociale.

.

Aktiviteti do të organizohet në Sallën Didaktike Konfuci pranë Godinës “Liria”.

Linkun për regjistrimin si pjesëmarrës : https://forms.office.com/r/xgG1bLMTqa

.

Në vijim gjeni:

Agjendën e trajnimit

Short Bio Dr. Blerina Hamzallari

Short Bio Dr. Brunilda Zenelaga