logoSimpozium Shkencor: “Filozofia e edukimit e një institucioni edukimi në fëmijëri të hershme është çelës i suksesit të çdo individi në edukim dhe shoqëri”

Simpozium Shkencor: “Filozofia e edukimit e një institucioni edukimi në fëmijëri të hershme është çelës i suksesit të çdo individi në edukim dhe shoqëri”

.
Departameni Filozofi

.
23 Maj Ora 09:00
Aula Magna, FSHS