logoThirrje e hapur per “Akses nw sherbimet NI4OS-EUROPE”

Thirrje e hapur per “Akses nw sherbimet NI4OS-EUROPE”

.

“National Initiatives for Open Science in Europe” ka shpallur thirrjen pèr aksesimin e sherbimeve NI4OS Europe. Thirja u drejtohet shkencetareve dhe studiuesve qe punojne ne institucione
akademike dhe kerkimore ne shtetet anetare te BE-se dhe ato te asociuara, si he eshte krijuar per te perdorur dhe testuar sherbimet NI4OS-EUROPE, te cilat jane pjese e “European Open Science
Cloud”, duke ofruar nje komize pèr shkenctlarit qè rezultatet e punts sè tyre t’i publikojni
bazuar ne parimet e Open Science FAIR.
80% e propozimeve duhet te trajtojne tema te hapura kerkimore ne fusha specifike te Shkencave te Jetes, Kerkimit Klimatik, Trashegimise Kulturore Dixhitale dhe Fizikes Kompjuterike dhe 20% ne cdo fushe tjeter shkencore.
Per informacion me te detajuar referojuni link-ut me poshte dhe stafi kerkimor i njesise tuaj te ndjeke afatet
perkatese per te mundesuar perfshirjen ne procesin e aplikimeve.
.