logoNë kuadër të Marrëveshjes së bashkëpunimit që Universiteti i Tiranës ka me Linnaeus University, Suedi, është përcjellë njoftimi për mundësi aplikimi për mobilitet për stafin e UT-së në “International Staff Training Week”.

Në kuadër të Marrëveshjes së bashkëpunimit që Universiteti i Tiranës ka me Linnaeus University, Suedi, është përcjellë njoftimi për mundësi aplikimi për mobilitet për stafin e UT-së në “International Staff Training Week”.

.
Mobiliteti do të zhvillohet në datat 10-14 Tetor 2022.
Afati i aplikimit është data 30 Maj 2022.
.
Për më tepër informacion më poshtë është linku mbi thirrjen