logoDatat e Provimeve, Viti i Parë dhe i Dytë, Bachelor, Semestri II, Viti akademik 2021-2022

Datat e Provimeve, Viti i Parë dhe i Dytë, Bachelor, Semestri II, Viti akademik 2021-2022


 

Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu