logo



Datat e Provimeve, Viti i Parë dhe i Dytë, Master, Semestri II, Viti akademik 2021-2022

Datat e Provimeve, Viti i Parë dhe i Dytë,
Master Shkencor – Master Profesional
Semestri II, Viti akademik 2021-2022


 

Departamenti Pedgogji – Psikologji

Master Shkencor –> Kliko, këtu

Master Profesional –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Master Shkencor –> Kliko, këtu

Master Profesional –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Master Shkencor –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Master Shkencor –> Kliko, këtu

Master Profesional –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Master Shkencor Viti i II –> Kliko, këtu

Master Shkencor dhe Master Profesional Vii i I –> Kliko, këtu