logoHapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Bolonjës në Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Training Week – Erasmus+ Consortium – Uniadrion Italy”, që do të organizohet në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Bolonjës, Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim.

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online, në linkun: https://univpm.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Relazioni_int_staff_week&ELAN G=en

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

Kliko, këtu