logoNjoftim për studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale!

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale, që duhet të bëjnë pagesën e tarifes së shkollimit.

Afati i pagesës është deri në datën 17 qershor 2022.