logoNjoftim për sezonin e provimeve të mbartura dhe përmirësime për vitin e III Bachelor.

Studentët e Vitit të III Bachelor si dhe studentët e viteve të kaluara, kanë të drejtë të japin sezonin e provimeve të mbartura dhe përmirësime në datat 27 Qershor deri në 1 Korrik 2022.

Studenti ka të drejte të japi deri në 4 provime për përmirësim.

 

Regjistrimi do të kryhet në dy mënyra deri në datën 22 Qershor 2022:

  • Online nëpërmjet formularit në faqen zyrtare të fakultetit,
  • Prezent duke u paraqitur në Sekretarinë Mësimore të Fakultetit të Shkencave Sociale.

 

Formulari për t’u regjistruar