logoNjoftim për studentët e Vitit të Tretë Bachelor

Të gjithë studentët e vitit të tretë “Bachelor” të FSHS-së, të cilët kanë shlyer detyrimet e lëndëve si dhe ato financiare, do të zhvillojnë provimin e formimit dhe mbrojtjen e diplomave në këto data:

  1. Provimi i formimit datë 13 Korrik 2022, ora 9:00
  2. Mbrojta e diplomës me punim shkencor datë 13 Korrik, ora 9:00

Shënim: Dorëzimi i temave të diplomës si dhe rregjistrimi do të bëhen pranë departamenteve të FSHS-së deri në datën 08 Korrik 2022, ora 14:00