logoNjoftim për datën, orën dhe sallën ku do të zhvillohet provimi i formimit dhe mbrojtja e temës së diplomës.

Njoftim për datën, orën dhe sallën ku do të zhvillohet provimi i formimit dhe mbrojtja e temës së diplomës


Departamenti Pedgogji – Psikologji

 

.

 

Departamenti Sociologji

 

.

 

Departamenti Filozofi

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale