logoTakime per ndarjen e raportit te akreditimit me pedagoge & studente per DPP

Në kuadër të procesit të akreditimit, gjatë muajit Qershor në Departamentin Pedagogji-Psikologji u zhvilluan takime me studentë dhe pedagogë me kohë të pjesshme për t’i njohur me proceset e akreditimit, me raportin e vlerësimit të brendshëm. U shkëmbyen mendime, u sqaruan çështje dhe të gjithë u larguan më të qartësuar dhe më të informuar në lidhje me këtë proces kaq të rëndësishëm për institucionin.