logoNJOFTIM PER  SEZONIN E PROVIMEVE TE VJESHTES  2021-2022

NJOFTIM PER  SEZONIN E PROVIMEVE TE VJESHTES  2021-2022

 .

 

Sezoni i Vjeshtës  për studentët  e FSHS do të zhvillohet përgjatë  muajit Shtator  2022.

 

 

Kanë të drejtë  të hyjnë në sezonin e vjeshtës të gjithë studentët që kanë ende detyrime të pashlyera në programet e studimit Bachelor, Master Shkencor  dhe Master Profesional

 

 

Regjistrimi i studentëve për provimet e pashlyera në programet : Bachelor, Master Shkencor dhe Master  Profesional do të realizohet on line ose pranë Sekretarisë Mësimore në datat :

 

22.08.2022 deri 02.09.2022

.

Orari i regjistrimit nga ora 08.00 deri në 14.00.

 

 

Periudha  05.09.2022  deri  09.09.2022  do të jetë për  verifikimin dhe përgatitjen e proces verbaleve.

 

 .

 

 

I – Për Studentët e Programeve  Bachelor:

 

 • Studentët e vitit të parë dhe të dytë që mund të kenë provime të pashlyera do ti zhvillojnë provimet në periudhën 12 deri 16 shtator 2022
 • Studentët e viteve të para dhe të dyta të programit Bachelor kanë të drejtë të përmirësojnë deri tri provime .
 • Periudha e përmirësimit të provimeve do të jetë në datat  12 deri 16 shtator 2022. 
 • Studentët e vitit të tretë që mund të kenë ende provime të pashlyera do ti zhvillojnë provimet në periudhën 12 deri 16 shtator 2022 .
 • Studentët e vitit të tretë nuk kanë të drejtë përmirësimi sepse e kanë realizuar përgjatë sezonit të provimeve të vjeshtës në muajin Korrik 2022.
 • Mbrojtja e Diplomës/Provim Formimi për studentët e vitit të tretë, apo të mbartur në programin bachelor do të jetë në datën 27  shtator 2022 , ora 09:00 
 • Regjistrimi për temë diplome/provim formimi do të realizohet pranë laboranteve të Departamenteve nga data 22.09.2022 deri 23.09.2022..Orari regjistrimit do të jetë nga ora 8:00 deri 14:00.

.

II – Për Studentët e Programeve  Master Shkencor :

 

 • Studentët e vitit të parë që mund të kenë provime të pashlyera do ti zhvillojnë provimet në periudhën 12 deri 16 shtator 2022
 • Studentët e vitit të parë të programeve Master Shkencor kanë të drejtë të përmirësojnë deri dy provime .
 • Periudha e përmirësimit të provimeve do të jetë në datat  12 deri 16 shtator 2022. 
 • Studentët e vitit të dytë që mund të kenë ende provime të pashlyera do ti zhvillojnë provimet në periudhën 12 deri 16 shtator 2022.
 • Studentët e vitit dytë nuk kanë të drejtë përmirësimi sepse e kanë realizuar përgjatë sezonit të provimeve të vjeshtës në muajin Korrik 2022.
 • Mbrojtja e Diplomës për studentët e vitit të dytë, apo të mbartur në programin naster Shkencor do të jetë  në datën 28  shtator 2022 , ora  09:00
 • Regjistrimi për mbrojtjen e temës diplomës do të realizohet pranë laboranteve të Departamenteve nga datën 23.09. 2022 dhe në datën 26. 09. 2022.. Orari regjistrimit do të jetë  nga ora 8:00 deri 14:00.

.

III. Për Studentët e Programeve  Master Profesional :

 

 • Studentët e programeve Master Profesional që kanë shlyer të gjitha detyrimet e lëndëve kanë të drejtë të futen në mbrojtjen e  Temës  Diplomës / Provim Formimi në datën në datën 07.09.2022, ora 09.00.
 • Regjistrimi i studentëve për mbrojtjen e diplomës do të bëhet pranë laboranteve të Departamenteve përkatëse nga data 08.2022 deri 02.09.2022 nga ora 09.00 deri në orën 14.00.
 • Studentët e programeve master profesional që mund të kenë provime të pashlyera do ti zhvillojnë provimet në periudhën 12 deri 16 shtator 2022
 • Studentët e programeve Master Profesional kanë të drejtë të përmirësojnë deri dy provime.
 • Periudha e përmirësimit të provimeve do të jetë në datat  12 deri 16 shtator 2022. 
 • Mbrojtja e temës diplomës/provim formimi, për sezonin e vjeshtës  për studentët e programeve Master Profesional  do të jetë  në datën 29  shtator 2022 , ora  09:00
 • Regjistrimi për temën e diplomës/provim formimi do të realizohet pranë laboranteve të Departamenteve nga data 26.09. 2022 deri 27.09.2022..Orari regjistrimit do të jetë  nga ora 8:00 deri 14:00.

 

 

DEKANATI