logo22
AUG
2022

Formulari i Provimeve te Sezonit te Vjeshtes

Formulari i Provimeve te Sezonit te Vjeshtes


> Për studentët e programit BACHELOR:
 
Studentët e Vitit të I dhe të II Bachelor, kanë të drejtë të japin sezonin e provimeve të mbartura dhe kanë të drejtë të përmirësojnë deri në 3 provime në datat 12 Shtator deri në 16 Shtator 2022.
 
Studentët e Vitit të III Bachelor, kanë të drejtë të japin sezonin e provimeve të mbartura në datat 12 Shtator deri në 16 Shtator 2022. Studentët e vitit të tretë nuk kanë të drejtë përmirësimi sepse e kanë realizuar përgfjatë sezonit të provimeve të vjeshtës në muajin Korrik 2022.

 

Formulari

 


> Për studentët e programit MASTER SHKENCOR:
 
Studentët e Vitit të I Master Shkencor, kanë të drejtë të japin sezonin e provimeve të mbartura dhe kanë të drejtë të përmirësojnë deri në 2 provime në datat 12 Shtator deri në 16 Shtator 2022.
 
Studentët e Vitit të II Master Shkencor, kanë të drejtë të japin sezonin e provimeve të mbartura në datat 12 Shtator deri në 16 Shtator 2022. Studentët e vitit të dytë nuk kanë të drejtë përmirësimi sepse e kanë realizuar përgfjatë sezonit të provimeve të vjeshtës në muajin Korrik 2022.

 

Formulari

 


> Për studentët e programit MASTER PROFESIONAL:
 
Studentët e Master Profesional, kanë të drejtë të japin sezonin e provimeve të mbartura dhe kanë të drejtë të përmirësojnë deri në 2 provime në datat 12 Shtator deri në 16 Shtator 2022.

Formulari