logo26
AUG
2022

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritius të Thrakës, Greqi. 

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të UT-së për trajnim në Universitetin Democritius të Thrakës, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare në datat 03 – 07 Tetor 2022.   

 
 
Llojet e mobilitetit përfshijnë: 
– Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për trajnim (03 – 07 Tetor 2022);   
.