logoNjoftim për tarifën e shkollimit.

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale , që nuk kanë paguar tarifat e shkollimit , duhet të bëjnë pagesat , me qëllim që mos të kenë pengesa për vazhdimin e procedurës së diplomimit.

Dekanati