logoNJOFTIM – APLIKIM PER KATEGORITE E KANDIDATËVE NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIN ROM DHE BALLKANO – EGJYPTIAN – BACHELOR

NJOFTIM

APLIKIM PER KATEGORITE E KANDIDATËVE NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIN ROM DHE BALLKANO – EGJYPTIAN – BACHELOR


Kandidatët që ju përkasin këtyre kategorive dhe kërkojnë të ndjekin studimet në programet Bachelor në FSHS  mund të aplikojnë në periudhën nga data 2  deri 13 shtator 2022.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00.

  • Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.
  • Kandidatët aplikant mund të njihen me ecurinë kohore të aplikimit dhe procesin e regjistrimit, si më  poshtë ose në ambientet e FSHS

 

DEKANATI

 

DOKUMENTACIONI PER APLIKIM PER KATEGORITE E KANDIDATËVE NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIN ROM DHE EGJYPTIAN –> Kliko, këtu

 

KALENDARI I AFATEVE TE APLIKIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KATEGORITE E KANDIDATËVE NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIN ROM DHE EGJYPTIAN