logoNJOFTIM – APLIKIM PËR TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM I DYTE STUDIMI – BACHELOR

NJOFTIM

APLIKIM PËR TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI – BACHELOR

 

Kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet në vitet e ndërmjetme të ciklit të parë  si dhe ata që duan të ndjekin një program të dytë studimi në programet e ciklit të parë Bachelor në FSHS mund të aplikojnë nga data 2 deri 13 shtator 2022.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00.

Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.

Kandidatët aplikant mund të njihen me ecurinë kohore të aplikimit dhe procesin e regjistrimit, në  faqen e FSHS ose në ambientet e FSHS

 

DEKANATI

.

 

DOKUMENTACIONI PER APLIKIM PËR TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI 

Dokumentacioni për Transferim Studimesh –> Kliko, këtu

Dokumentacioni për Program i Dytë Studimi –> Kliko, këtu

.

KALENDARI  I AFATEVE TE APLIKIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI