logoHapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022- 2023. 

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. 
 
 
Llojet e mobilitetit përfshijnë: 
– Shkëmbimin e studentëve për studime; 
Kohëzgjatja e bursave:
 – Bachelor / Master (1 semestër);   
 
  Afati për aplikim: 28 Shtator 2022   
.