logoNJOFTIM – APLIKIM MASTER PËR TRANSFERIM STUDIMESH NE PROGRAMET MASTER DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI  MASTER

APLIKIM  MASTER

PËR

TRANSFERIM STUDIMESH NË PROGRAMET MASTER DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI  MASTER


Kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet në vitet e ndërmjetme në programet e studimit Master Shkencor në FSHS  si dhe ata që duan të ndjekin një program të dytë studimi në programet e studimit Master Shkencor apo master professional në FSHS mund të aplikojnë nga data  8 shtator deri  7 tetor  2022.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e Sekretareve te Departamenteve në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00.

Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.

Kandidatët aplikant mund të njihen me ecurinë kohore të aplikimit dhe procesin e regjistrimit, në  faqen e FSHS ose në ambientet e FSHS

 

DEKANATI


> Dokumentacioni per aplikim për transferim studimesh Master Shkencor  ose program  i Dyte Masteri –> Kliko, këtu


> Kalendari  i Afateve te Aplikimit dhe Regjistrimit për Transferim Studimesh dhe Program  i Dyte Studimi 


Kriteret