logoNJOFTIM – APLIKIM MASTER PER KATEGORINE SHTETAS TË HUAJ ME DIPLOMA TË HUAJA BACHELOR  

APLIKIM MASTER

PËR

KATEGORINË SHTETAS TË HUAJ ME DIPLOMA TË HUAJA BACHELOR  


Kandidatët, shtetas të huaj me diploma të huaja bachelor,  nëse kërkojnë të ndjekin studimet në programet e Master Shkencor apo Master Profesional në FSHS mund të aplikojnë në periudhën  nga 8 shtator 7 tetor 2022.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e Sekretareve te Departamenteve në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00.

Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.

 

DEKANATI


> Dokumentacioni per Aplikim per Kategorite e Kandidatëve  Shtetas të Huaj me Diploma të Huaja Bachelor –> Kliko, këtu


> Kalendari i Afateve te Aplikimit dhe Regjistrimit për Kategorite e Kandidatëve  Shtetas të Huaj me Diploma të Huaja  Bachelor


Kriteret