logoHapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Grazit në Austri për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Grazit, në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.   
 
 
Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor;
– Master;   
 
  Afati për aplikim: 26 Shtator 2022