logoListat e aplikanteve Bachelor nga kategorite e vecanta 2022-2023

Listat e aplikanteve Bachelor nga kategorite e vecanta 2022-2023


 

Listat e aplikantëve për Transferim dhe Degë të Dytë për  programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale për vitin akademik 2022-2023 

 Kliko, këtu

 

.

 

Listat e aplikantëve nga Kategoritë e Veçanta (Aftësi të Kufizuar, Rom dhe Ballkano-Egjiptian, Troje) për  programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale për vitin akademik 2022-2023

Kliko, këtu