logoListat jo përfundimtare të kandidatëve fitues nga kategoritë e veçanta për programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale për vitin akademik 2022-2023

Listat jo përfundimtare të kandidatëve fitues nga kategoritë e veçanta për  programet e studimit BachelorFakultetin e Shkencave Sociale për

vitin akademik 2022-2023


Lista jo përfundimtare e fituesve nga kategoria me Aftësi të Kufizuar 

Kliko, këtu

.

 

Lista jo përfundimtare e fituesve nga kategoria Rom dhe Ballkano-Egjiptian

Kliko, këtu

 

.

Lista jo përfundimtare e fituesve nga kategoria Troje

Kliko, këtu