logoNjoftohen të gjithë studentët e viteve të treta, të programeve Bachelor se periudha e regjistrimit deri në 3 provime të prapambetura për sezonin ekstra të Tetorit do të jetë në datat 26 deri 30 Shtator 2022

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e viteve të treta, të programeve Bachelor se periudha e regjistrimit deri në 3 provime të prapambetura për sezonin ekstra të Tetorit do të jetë në datat 26 deri 30 Shtator 2022

Regjistrimi do të bëhet pranë Sekretarisë Mësimore të FSHS-së

Orari i regjistrimeve do të jetë nga ora 9:00-15:00

Datat e provimeve të prapambetura do të jenë 3, 4 dhe 5 Tetor 2022

Data e diplomimit do të jetë 7 Tetor 2022

Provimet do të zhvillohen në auditorë pranë FSHS-së sipas një grafiku që do të publikohet në faqen zyrtare të FSHS-së si dhe në ambientet e saj.