logoKriteret per Staf Akademik me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2022 – 2023

Kriteret per Staf Akademik me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2022 – 2023


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu