logoLista përfundimtare e fituesve për Transferim Studimesh dhe Degë të Dytë studimesh në Bachelor.

Lista përfundimtare e fituesve për Transferim Studimesh dhe Degë të Dytë studimesh në Bachelor

Viti akademik 2022-2023


Lista përfundimtare e fituesve për Transferim studimesh

Kliko, këtu


Lista përfundimtare e fituesve për Degë të Dytë studimesh

Kliko, këtu