logoNjoftim për aplikimin në ciklin e dytë “Master” në FSHS

Duke vlerësuar edhe kontigjentin e studentëve Bachelor Viti III, të cilët janë duke dhënë provimet bazuar në kërkesën e Këshillit Studentor dhe mbështetur në rregulloren e Universitetit të Tiranës, njoftojmë se 

 
Datat e aplikimit të programeve të ciklit të dytë “Master” në FSHS ndryshojnë sipas skemës së mëposhtme: