logoHapet thirrja për aplikime për studentët në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. 

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. 
 
 
Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor;
– Master;  
 
  Afati për aplikim: 04 Nëntor 2022.