logoHapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. 

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos në Hungari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.
 
 
Nivelet e mobilitetit për studentët: 
– Bachelor; 
– Master  
 
Afati për aplikime: 01 Nëntor 2022