logoNjoftim për Aplikantët fitues në Programin Doktoraturë në “Shkenca Sociale”.

Aplikantët fitues në Programin Doktoraturë në “Shkenca Sociale” mund të regjistrohen nga data 5 Tetor 2022 deri në datën 10 Tetor 2022 pranë zyrës së Doktoraturës në katin e dytë të Fakultetit të Shkencave Sociale nga ora 12:00 deri në orën 16:00.