logoLista përfundimtare e fituesve për Kategorite e Vecanta dhe Degë të Dytë në programet e studimeve në Master.

Lista përfundimtare e fituesve për Kategorite e Vecanta dhe Degë të Dytë në programet e studimeve në Master

Viti akademik 2022-2023


VENDIM

LISTA E APLIKANTEVE NGA KATEGORIA DEGE E DYTE

Periudha e regjistrimeve per fazen e pare eshte nga data 18 tetor deri ne daten 21 tetor 2022.

Kandidatet qe kane dale fitues kane te drejte qe Brenda kesaj periudhe te regjistrohen pranë programit ku kane dale fitues.

Kandidatet qe kane dale fitues , por nuk regjistrohen ne afatin e caktuar, humbasin te drejtën e regjistrimit dhe lista ulet me kandidatet pasardhes ne fazen e dyte te regjistrimeve.

Orari regjistrimeve eshte nga ora 9:00 deri 15:00.

Regjistrimi do te kryhet prane ambjenteve ku studentet kane aplikuar.

DEKANATI

 

Lista përfundimtare e fituesve për Degë të Dytë në programet e studimeve në Master

Kliko, këtu

 


VENDIM

LISTA E APLIKANTEVE NGA KATEGORIA AFTESI E KUFIZUAR

Periudha e regjistrimeve per fazen e pare eshte nga data 18 tetor deri ne daten 21 tetor 2022.

Kandidatet qe kane dale fitues kane te drejte qe Brenda kesaj periudhe te regjistrohen pranë programit ku kane dale fitues.

Kandidatet qe kane dale fitues , por nuk regjistrohen ne afatin e caktuar, humbasin te drejtën e regjistrimit dhe lista ulet me kandidatet pasardhes ne fazen e dyte te regjistrimeve.

Orari regjistrimeve eshte nga ora 9:00 deri 15:00.

Regjistrimi do te kryhet prane ambjenteve ku studentet kane aplikuar.

DEKANATI

 

Lista  përfundimtare e fituesve në programet e studimeve Master nga kategoria Aftësi e Kufizuar

Kliko, këtu


VENDIM

LISTA E APLIKANTEVE NGA KATEGORIA STATUSI JETM

Periudha e regjistrimeve per fazen e pare eshte nga data 18 tetor deri ne daten 21 tetor 2022.

Kandidatet qe kane dale fitues kane te drejte qe Brenda kesaj periudhe te regjistrohen pranë programit ku kane dale fitues.

Kandidatet qe kane dale fitues , por nuk regjistrohen ne afatin e caktuar, humbasin te drejtën e regjistrimit dhe lista ulet me kandidatet pasardhes ne fazen e dyte te regjistrimeve.

Orari regjistrimeve eshte nga ora 9:00 deri 15:00.

Regjistrimi do te kryhet prane ambjenteve ku studentet kane aplikuar.

DEKANATI

 

Lista  përfundimtare e fituesve në programet e studimeve Master nga kategoria Jetim

Kliko, këtu


VENDIM

LISTA E APLIKANTEVE NGA KATEGORIA TROJE

Periudha e regjistrimeve per fazen e pare eshte nga data 18 tetor deri ne daten 21 tetor 2022.

Kandidatet qe kane dale fitues kane te drejte qe Brenda kesaj periudhe te regjistrohen pranë programit ku kane dale fitues.

Kandidatet qe kane dale fitues , por nuk regjistrohen ne afatin e caktuar, humbasin te drejtën e regjistrimit dhe lista ulet me kandidatet pasardhes ne fazen e dyte te regjistrimeve.

Orari regjistrimeve eshte nga ora 9:00 deri 15:00.

Regjistrimi do te kryhet prane ambjenteve ku studentet kane aplikuar.

DEKANATI

 

 

Lista  përfundimtare e fituesve në programet e studimeve Master nga kategoria Troje

Kliko, këtu