logoNjoftim për studentët që kanë dalë fitues në programet e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional nga kategoritë e vecanta.

NJOFTIM

 

Njoftohen të gjithë studentët që kanë dalë fitues në programet e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional nga kategoritë:

  • Troje,
  • Aftesi e kufizuar,
  • Degë e dytë,
  • Transferime ,
  • Jetim ,
  • Shtetas të huaj
  • Rom e Egyptian se:

Procesi regjistrimit te aplikantëve fitues në vitin e Parë të programeve të  studimit Master Shkencor dhe Master Profesional në FSHS vazhdon deri ne daten 26 tetor 2022.

Periudha e registrimeve per fazen e parë eshte nga data 18 tetor deri ne daten 20 tetor 2022.

Orari registrimeve eshte nga ora 9:00 deri ora 15:00 .

Regjistrimi do te kryhet prane ambienteve ku studentet kanë aplikuar.

DEKANATI