logoRaundi i Tretë i regjistrimeve për aplikantët fitues në ciklin e Dytë të studimeve për Master Shkencor dhe Master Profesional

Raundi i Tretë i regjistrimeve për aplikantët fitues në ciklin e Dytë të studimeve për Master Shkencor dhe Master Profesional


VENDIM

 

Ne perfundim te raundit te dyte te registrimeve ne programin Master Shkencor “Komunikimi per ndryshimin social dhe te siellies ” ka ende 11 kuota te lira.

Ne raundin e trete te registrimeve nga data 25 deri 27 tetor kane te dreite te registrohen kandidatet me numer rendor 33-41.

Orari registrimeve nga ora 09:00 deri ora 15:00.

DEKANATI


VENDIM

 

Ne perfundim te raundit te dytè te registrimeve ne programin Master Shkencor “Psikologji Shkollore” ka ende 5 kuota te lira.

Ne raundin e tretè te registrimeve nga data 25 deri 27 tetor kane te drejte te registrohen kandidatet me numer rendor 41-45.

Orari registrimeve nga ora 09:00 deri ora 15:00.

DEKANATI


VENDIM

Ne perfundim te raundit te dyte tè regjistrimeve ne programin Master Shkencor “Psikologii Klinike” ka ende 1 kuote te lire.

Ne raundin e trete te regiistrimeve ne datat 25, 26 dhe 27 Tetor 2022 ka te dreite te registrohet kandidati me numer rendor 32.

Orari regjistrimeve nga ora 09:00 deri ora 15:00.

DEKANATI


VENDIM

Ne perfundim te raundit te pare te regjistrimeve ne programin Master Shkencor “Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore “ ka ende 4 kuota te lira.

Ne raundin e tretè te registrimeve nga data 25 deri 27 tetor kane te drejte te regjistrohen kandidatet me numer rendor nga 33 deri te numri rendor 36 .

Orari registrimeve nga ora 09:00 deri ora 15:00.

 

DEKANATI


VENDIM

 

Ne perfundim te raundit tè parè tè regiistrimeve ne programin Master Shkencor “Psikologii Organizacionale “ ka ende 11 kuota te lira.

Ne raundin e dyte te regjistrimeve nga data 25 deri 27 Tetor 2022 kane te drejte te regjistrohen kandidatet me numer rendor nga 21 deri 27.

Orari regjistrimeve eshte nga ora 09:00 deri ora 15:00.

Regjistrimi do te kryhet pranë ambienteve ku studentet kanë aplikuar

DEKANATI