logoAmbasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, do të organizojë nje takim informues mbi disa programe shkëmbimi që aktualisht janë të hapura për aplikim për studentët dhe pedagogët: SUSI dhe Global UGrad. 

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, do të organizojë nje takim informues mbi disa programe shkëmbimi që aktualisht janë të hapura për aplikim për studentët dhe pedagogët: SUSI dhe Global UGrad.
Ky takim do të zhvillohet në ambientet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë ditën e mërkure, dt. 23 nëntor, ora 10:00 (studentët) dhe ora 11.00 stafi akademik.

Programi SUSI për pedagogë (Study of the US Institute for Scholars). Lidhur me këtë program nga ana jonë, ju është përcjellë pak kohë më parë edhe shkresë përcjellëse.

 

https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/study-of-the-u-s-institutes-for-scholars-susi-2/ përfshin fushat e listuara më poshtë: 

 

 1. American Politics and Political Thought 
 2. Contemporary American Literature 
 3. Journalism and Media 
 4. U.S. Culture, Identity, and Society 
 5. U.S. Economics and Sustainable Development 
 6. U.S. Foreign Policy 

  Programi SUSI për studentët (Study of the US Institute for Student Leaders) :
   
 1. The Study of the U.S. Institutes on Journalism and Media  
 2. The Study of the U.S. Institutes on Environmental Issues 

Programi Global UGrad: 

 

https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/2016-2017-global-ugrad-student-application/ (një semestër studimi në SHBA) është e hapur për studentë të nivelit të parë, BA, viti i I dhe II,  nga të gjitha degët.