logoNjoftim për ekspertë, specialistë të pavarur dhe laboratorëtë akredituar

Komisioni i Prokurimit Publik ka shpallur konkurrimin për plotësimin e listës vjetore të Ekspertëve dhe Specialistëve të Pavarur për vitin 2023. 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin brenda datës 02 Dhjetor 2022 në Selinë e Komisionit të Prokurimit Publik, në adresën e e-mail: kpp_info@kpp.gov.al ose në sesionin e dedikuar të aplikimit në faqen zyrtare kpp.alhttps://kpp.al/, dokumentacionin e kërkuar. 

 

Kliko, këtu