logoU zhvillua Konferenca Kombetare Shkencore me titullin “Njerezorja dhe ardhmerite e saj”

Me date 17.11.2022, ne Sallen  “Aula Magna” Fakulteti i Shkencave Sociale, u zhvillua Konferenca Kombetare Shkencore me titullin “Njerezorja dhe ardhmerite e saj”, organizuar nga Departamenti i Filozofise ne kuader te Dites Nderkombetare te Filozofise , me pjesemarrjen e pedagogeve nga fusha nderdisiplinare, studenteve te Departamentit te Filozofise dhe Alumni i Filozofise.