logoBordi i Akreditimit me vendim nr. 4 datë 27.01.2023, akrediton Universitetin e Tiranës me akreditim maksimal prej 6 (gjashtë) vite.

Akreditimi Vendim Nr. 04, datë 27.01.2023

Fjalim për Akreditimin