logo 

DEPARTAMENTI FILOZOFI

 

PROGRAMET E STUDIMIT

Programet e Studimit BA

Programet Master

Programi i Doktoratës

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

DEPARTAMENTI PEDAGOGJI – PSIKOLOGJI

 

PROGRAMET E STUDIMIT

Programet e Studimit BA

Programet Master

Programi i Doktoratës

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

DEPARTAMENTI I PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE

 

PROGRAMET E STUDIMIT

Programet e Studimit BA

Programet Master

Programi i Doktoratës

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

DEPARTAMENTI SOCIOLOGJI

 

PROGRAMET E STUDIMIT

Programet e Studimit BA

Programet Master

Programi i Doktoratës

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

DEPARTAMENTI SHKENCA POLITIKE

 

PROGRAMET E STUDIMIT

Programet e Studimit BA

Programet Master

Programi i Doktoratës