logoDr. Blerina Hamzallari

Dr. Blerina Hamzallari është drejtuese e njësisë bazë të Sociologjisë në Universitetin e Tiranës që prej 18 janar 2018 e në vazhdim. Ajo ka përfunduar studimet e ciklit të parë në Sociologji si “Student i shkëlqyer” në vitet 2005-2008 në Universitetin e Tiranës. Në vitet 2008-2010 ka përfunduar studimet e ciklit të dytë në “Sociologji e zhvillimeve shoqërore” po në Universitetin e Tiranës, në përfundim të të cilave u diplomua me “Medalje e artë”. Në korrik të vitit 2017 u diplomua “Doktor” në shkencën e Sociologjisë.

Nga viti 2012 e në vazhdim Blerina Hamzallari ka qënë lektore e disa lëndëve universitare si Sociologji familje, Teori Sociologjike, Tipologji të konfliktit bashkëkohor, Hyrje në Sociologji, Shkrim akademik, Komunikim ndërkulturor, Hyrje në media dhe komunikim. Interesat kryesore të kërkimit janë: Familja, martesa, të rinjtë, gjinia, konflikti dhe ndërmjetësimi, drejtësia restauruese, komuniteti dhe familjet, farefisnia, komunikimi ndërkulturor, grupet vulnerabël, etj. Ajo është autore dhe bashkëautore e disa artikujve botuar brenda dhe jashtë vendit, autore e moduleve të edukimit në fushën e arsimit, pjesëmarrëse në projekte kërkimore, konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

.

 

Prof.Dr. Zyhdi Dervishi

Është Profesor në Departamentin e Sociologjisë të Universitetit të Tiranës. Në korrik 1981 u diplomua “Punonjës i shkencave politike” në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Për rezultate të shkëlqyera në studime Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e shtetit shqiptar e dekoroi me “Medalje e Artë”. Duke qenë studenti i parë me Diplomë të Artë në këtë fakultet, sapo përfundoi studimet u emërua pedagog e punonjës shkencor në “Sektori i studimeve sociale” të Universitetit të Tiranës. Në vitin 1986 mbrojti tezën e doktoratës me një studim për disa profile sociale e profesionale të inteligjencies shqiptare përgjatë viteve 1930-1960 dhe funksionet e saj kryesore në përpjekjet për çlirimin e popullit shqiptar nga pushtuesit fashisto-naziste dhe për zhvillimin dhe emancipimin e shumanshëm të shoqërisë shqiptare.

Pas vitit 1990 kreu disa specializime afatmesme e afatshkurtra në fusha të sociologjisë së kulturës, të sociologjisë së shkencës dhe të artit në Itali dhe Gjermani. Në më shumë se 60 konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare ka referuar për probleme të ndryshme të zhvillimit të shoqërisë dhe veçanërisht të kulturës shqiptare. Ka botuar më shumë se 80 artikuj studimore në revista shkencore të profiluara në fusha të sociologjisë dhe përgjithësisht të shkencave sociale e historike, të cilat botohen në hapësirën shqiptare dhe në vende të tjerë si Italia, Rumania, Bullgaria, Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës etj.

Është lektor i parë i lëndëve universitare Sociologji e përgjithshme, Sociologji kulture, Sociologji njohje arti dhe Komunikim simbolik që zhvillohen në Universitetin e Tiranës.

Në vitet 1995-2006 në rolin e kryeredaktorit ka themeluar dhe drejtuar revistën e përtremuajshme sociologjike, juridike e kulturologjike “Pajtimi”, e cila është njohur si periodik shkencor nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës së Republikës të Shqipërisë.

Në vitet 2011-2013 ka qenë kryeredaktori i revistës sociologjike të përgjashtëmuajshme “Lente sociologjike”, botim i Departamentit të Sociologjisë të Universitetit të Tiranës.

Që në fillim të viteve 1990 për më shumë se 26 vjet ka luajtur rol kryesor në hartimin e teksteve origjinale të sociologjisë për nxënësit dhe mësuesit e shkollave të mesme në Republikën e Shqipërisë (autor i tri teksteve dhe bashkautor në dy tekste).

Tekstet dhe monografitë e tij janë studiuar dhe studiohen nga studentë të disa degëve si pjesë e programeve të disa lëndëve sociologjike që zhvillohen në disa universitete të hapësirës shqiptare, si në Universitetin e Tiranës, në Universitetin “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, në Universitetin “Fan Noli” të Korçës, në Universitetin e Podgoricës (degët në gjuhën shqipe) në Republikën e Malit të Zi etj.

Për librat e tij janë botuar rreth 90 shkrime vlerësuese nga publicistë, gazetarë dhe nga specialistë me tituj e grada shkencore si: Akademik Hamit Beqja, Akademik Artan Fuga, Prof. Dr. Fatmira Musaj, Prof. Dr. Jakup Mato, Prof. Dr. Fatmira Rama, Prof. Dr. Viron Koka, Prof. Dr. Fatmir Terziu etj.

Zyhdi Dervishi ka botuar 5 libra me poezi, të cilat nga kritika profesionale janë vlerësuar si krijime artistike me profil origjinal, me vizione idealiste dhe theks të veçantë kritik.

Në vitet 2012-2016 ka kryer funksionin e përgjegjësit të Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Tiranës dhe të drejtuesit të Shkollës Doktorale pranë këtij Departamenti. Ka udhëhequr 14 disertacione doktorate dhe ka në proces disa udhëheqje të tjera.

 

.

 

Prof. Asoc. Dr. Brunilda Zenelaga

Brunilda Zenelaga është lektore me kohë të plotë në Departamentin e Sociologjisë, në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe lektore e parë për lëndët “Sociologji migrimi”, “Sociologji urbane”, “Metodologji në shkencat sociale”, “Sociologji e përfshirjes” dhe “Perspektivat e ndryshimit urban”. Ajo e ka filluar karrierën akademike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, në vitin 2006, si një prej themelueseve të këtij universiteti. Në shkurt të vitit 2014  mbrojti dizertacionin për gradën “Doktor i Shkencave ” në fushën e sociologjisë së migrimit dhe aktualisht mban titullin shkencor Profesor i Asociuar. Gjatë kësaj kohe ajo ka patur përvoja akademike në  disa universitete europiane si: Université “Rennes 2”, Université “Paul Valery” Montpellier III, Francë, Universita’ degli studi di Siena, Itali etj. Është aktivizuar si ekperte pranë organizatave të ndryshme dhe është autore e mjaft artikujve shkencorë, të botuar brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

 

 

.

 

 

Dr. Blerina Kërçuku

Dr. Blerina Kërçuku është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Tiranës që prej marsit të vitit 2022. Ajo ka përfunduar studimet e ciklit të parë në Sociologji në vitet 2006-2009 dhe në vitet 2009-2012 ka përfunduar studimet e ciklit të dytë në “Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore”, në Universitetin e Tiranës. Në janar të vitit 2021 u diplomua “Doktor” në shkencën e Sociologjisë.
Nga shkurti i vitit 2013 deri në shkurt të vitit 2022 ka qenë pjesë e Departamentit të Sociologjisë si Pedagoge e Jashtme. Eksperiencën si pedagoge e ka zhvilluar në disa lendë, si: Sociologji Feje, Sociologji e Përgjithshme, Teori Sociologjike, Tipologji të konfliktit bashkëkohore, Sociologji Deviance, Sociologji Rurale, Kapitali Social dhe Besimi. Fushat e saj të interesit janë: sociologji feje, kapitali social. Ajo është autore e disa artikujve botuar brenda dhe jashtë vendit realizuar në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

 

 

 

.

 

 

Ph.D.Julian Bejko

Ph.D. Julian Bejko është pedagog me kohë të plotë në Departamentin e Sociologjisë, UT, prej vitit 2006.

Diplomuar në degën Filozofi-Sociologji, UT (2004).

Master Shkencor në Filozofi politike, Universiteti Paris 8, Francë, (2006).

Ph.D. në filozofi politike dhe sociologji historike, Universiteti Paris 8, Francë në vitin (2012).

Titullar i lëndëve Histori e Mendimit Sociologjik, Sociologji Politike, Sociologji e Ndjeshmërive dhe Mendësive, Analizë dhe kritikë imazhi.

Në fushën kërkimore punon mbi autorë të tillë si Elias, Bauman, Durkheim, Foucault, Nietzsche, Marx, Clastres etj.

Autor i studimit “Shoqëria e Kinemasë I, II”, (2012, 2013) dhe “Norbert Elias. Sociologji e Qytetërimeve” (2014).Bashkë-autor i filmit dokumentar “Republika e Spaçit” (2016).

 

 

 

.

 

Dr. Lorenc Ligori

Lektor me kohë të plotë pranë Departamentit të Sociologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti Tiranës.

Ai është i fokusuar kryesisht në fusha të sociologjisë së komunikimit dhe sociologjisë politike, ku ka edhe një përvojë të konsiderueshme mësimdhënieje. Gjithashtu është lektor i lëndës së sociologjisë së punës. Është autor i disa artikujve dhe ka referuar në konferenca të ndryshme shkencore brenda dhe jashtë vendit për çështje që lidhen me sociologjinë e komunikimit.

 

 

 

 

 

 

.

 

Dr. Merita Poni

Merita Poni është pedagoge e Universitetit te Tiranës, në departamentin e Sociologjisë, ku jep mësim dhe kryen kërkime në fushën e sociologjisë gjinore, edukimit, krimit, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, drejtesise tranzitore dhe metoda kërkimi. Ajo ka studiuar Sociologji, Filozofi dhe Drejtësi ne bachelor dhe ka kryer studime në master per politikat sociale, master për edukimin dhe është doktoruar në studime gjinore. Ajo ka publikuar në revista akademike artikuj për gjininë, edukimin, krimin, kulturën dhe metodat kërkimore. Aktualisht drejton Masterin Profesional të Kriminologjisë (Administrim i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë) dhe praktikat e studentëve në institucionet ligjzbatuese dhe ato të edukimit.  Ajo ka përvojë të gjatë në mbrojtjen ë të drejtave të njeriut si aktiviste dhe kërkuese.

 

 

.

 

Dr. Stela Karaj

Dr. Stela Karaj  është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Tiranës që nga viti 2008. Ajo u diplomua si sociologe nga Universiteti Wolfgang Goethe në Frankfurt /Main, Gjermani. Nga viti 2005 mban titullin Diplom-Soziologin, ekuivalente me Master i Shkencave në Sociologji. Në vitin 2014 ajo  ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në Sociologji me disertacionin me temë: “Konstruksionet sociologjike të sjelljes devijante të nxënësve në klasë dhe ndikimi i saj në stresin profesional të mësuesve”. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë: sociologji deviance, sociologji shëndeti dhe sociologji e grupeve moshore. Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master dhe punë kërkimore shkencore të fokusuar kryesisht në çështjet e deviancave të adoleshentëve dhe faktorëve socialë ndikues, si dhe në fushën e sociologjisë së shëndetit me në qendër sjelljet riskuese të adoleshentëve lidhur me shëndetin e tyre dhe marëdhëniet mjek-pacient. Eksperienca e saj në këto fusha është pasuruar me kërkime sasiore dhe cilësore.Ajo është autore dhe bashkëautore e disa artikujve të botuara në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programet Bachelor të departamentit të Sociologjisë në lëndët “Sociologji Deviance”, “Sociologji Shëndeti”, “Praktikë Profesionale”, ndërsa në nivelin Master ligjëron lëndën “Sociologjia e grupeve moshore”.

 

 

.

 

Dr. Teuta Starova

Dr. Teuta Starova është diplomuar në Universitetin e Tiranës në dy degë,Filozofi dhe Drejtësi dhe ka ndjekur dy programe pasuniversitare në fushën e Sociologjisë. Në vitin 1993 ka marrë titullin Dr. shkencash në Universitetin e Tiranës Veprimtaria shkencore e saj është e përqendruar në fushën e studimeve dhe kërkimeve sociologjike, me botime artikujsh studimore në revista shkencore të vendit e të huaja. Ka marrë pjesë në konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare, ka qënë pjesë në ekipe kombetare e ndërkombëtare të kërkimit shkencor, dhe bashkëautore në raporte dhe ekspertiza për organizata si UNDP, Këshilli i Europës, Banka Botërore etj., Dr. Teuta ka qnë gjithashtu e angazhuar në fushën e përkthimit në shqip të librave, teksteve mësimore për studentët e Sociologjisë dhe Shkencave Politike, të autorëve të njohur Anthony Giddens e Joshua S. Goldstein . Gjithashtu ka eksperiencë pune edhe në fushën e diplomacisë, ku ka punuar si diplomate në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Britaninë e Madhe, dhe ka qënë këshilltarë Ministri nga viti 2008 – 2013, dhe e Ngarkuar me Punë në periudhën 2011 – 2012.

 

.