logoDepartamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë ofron programe studimi në bazë të marrëveshjes së Bolonjës dhe legjislacionit në fuqi.  Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, UT, ofron studime në të tria ciklet, përkatësisht:

 

Studime të Ciklit të I-rë

 

 1. Bachelor në “Psikologji” (180 kredite, 3 vjet)

.

Studime të Ciklit të II-të

Programet e studimit Master Shkencor (120 kredite, 2 vjet)

 1. Master i shkencave në “Psikologji Klinike”
 2. Master i shkencave në “Psikologji Shkollore”
 3. Master i shkencave në “Psikologji Organizacionale”
 4. Master i shkencave në “Politika dhe drejtim arsimi”
 5. Master i shkencave në “Mësues i shkencave sociale”

 

Programet e studimit Master Profesional (60 kredite, 1 vit)

 1. Master profesional “Këshillim  psikologjik”
 2. Master profesional “Orientim profesional”
 3. Master profesional “Psikologji Ligjore”
 4. Master profesional “Pedagogji e specializuar sociale”

.

Studime të Ciklit të III-të

 1. Doktoraturë në Psikologji
 2. Doktoraturë në Pedagogji