logo 

PROGRAMET E DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE POLITIKE 

 

Studime të Ciklit të I-rë

1.Bachelor në “Shkenca Politike”

.

Studime të Ciklit të II-të

 

Programet e studimit Master Shkencor (120 kredite, 2 vjet)

 

  1. Masteri i Shkencave “Studime rajonale politike”
  2. Master i Shkencave “Teori Politike”
  3. Master ndërkombëtar në kuadër të Erasmus+ “Integration and Governance”, PoSIG

 

Programet e studimit Master Profesional (60 kredite, 1 vit)

  1. Master Profesional “Qeverisje dhe politika publike”

.

Studime të Ciklit të III-të

  1. Studime të nivelit të tretë të Doktoraturës