logoKonferencat vjetore të Departamentit të Punës dhe Politikave Sociale

Konferencat vjetore të Departamentit të Punës dhe Politikave Sociale

2018-2022

  • Konferenca e Dytë Ndërkombëtare “Arritje dhe sfida të profesionit të punës sociale në Shqipëri’, Shkodër 19-20 Tetor 2018, Universiteti i Shkodres ‘Luigj Gurakuqi”, organizuar në bashkëpunim mes tre departamenteve të punës sociale, UT, USH, UE.

https://www.taskproject.eu/wp-content/uploads/2019/01/Shkoder2018_BOOKkonference.pdf

  • Konferenca e Tretë Ndërkombëtare “Arritje dhe sfida të profesionit të punës sociale në Shqipëri’, Elbasan, 8 Nëntor 2019, Universiteti i Shkodres ‘Luigj Gurakuqi”, organizuar në bashkëpunim mes tre departamenteve të punës sociale, UT, USH, UE. https://www.taskproject.eu/wp-content/uploads/2019/01/ELB2019_faqosjaBook.pdf
  • Konference Ndërkombëtare. Konferenca u mbajt ne 3 Dhjetor 2020, online, me te ftuar kryesore figura nderkombetare te Punes Sociale dhe me perfaqesues te sherbimeve sociale nga Shqiperia dhe vendet partnere si Itali, Portugali, etj.
  • Konferenca e Katërt Ndërkombëtare “Arritje dhe sfida të profesionit të punës sociale në Shqipëri’, Tiranë, 31 Maj 2019, Universiteti i Tiranes, FSHS,DPPS”, organizuar në bashkëpunim mes tre departamenteve të punës sociale, në USH, UE.