logoVeprimtaria kërkimore e Departamentit të Punës dhe Politikave Sociale

Veprimtaria kërkimore e Departamentit të Punës dhe Politikave Sociale

2018-2021

 

 

  • Aktivitetin promovues për prezantimin e studimit – 18 Prill 2018, Salla Aula Magna, Fakulteti i Shkencave Sociale http://umb.edu.al/news921.html

 

 

 

  • ‘Edukimi në Punë Sociale. Reflektime dhe debate në kontekstin Europian’, (2021), një botim mbi modelet e edukimit në punë sociale, ku pedagogët e Departamentit kontribuan me kapitullin për Shqipërinë. https://www.amazon.com/Social-Work-Education-Reflections-European-ebook/dp/B08V56F5P9?asin=B08V56F5P9&revisionId=&format=2&depth=1

 

  • “Historia e Shërbimeve Sociale dhe Profesioni i Punës Sociale në Shqipëri”, studim, hartuar nga Departamenti, në kuadër të projektit ‘Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale” https://fshs-ut.edu.al/?p=6827 Ai prezanton një përmbledhje të përgjithshme të zhvillimeve historike të punës sociale dhe shërbimeve sociale në Shqipëri pas viteve ‘90-të deri tani. Ai eksploron ndryshimet që kanë ndodhur në modelin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në Shqipëri, duke identifikuar sfidat edhe fushat ku profesionistët e punës sociale mund të ndërhyjnë. https://drive.google.com/file/d/1Z2XLwa2ZMOCulPIacllp9Z0NDAGpTsiu/view